O oblasti kniežaťa Pribinu

Skautská oblasť je združením zborov, niekedy aj samostatných oddielov, v určitom regióne Slovenska. Teritórium a ani názov oblasti sa nemusí zhodovať s územím a názvom niektorého nášho samosprávneho kraja. Máme napríklad Východoslovenskú skautskú oblasť, v ktorej sa združili zbory a oddiely z Prešovského aj Košického kraja. Väčšina ostatných zborov z týchto krajov, ktoré pochádzajú z územia Spiša, je združená v Podtatranskej skautskej oblasti.

Naša Skautská oblasť kniežaťa Pribinu združuje prevažne zbory z územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výnimku predstavuje 8. zbor z Bošian, pretože obec Bošany patrí územnosprávne do okresu Partizánske, ktorý je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Naša oblasť vznikla hneď v prvej vlne zakladania skautských oblastí a síce v roku 1998. Jej prvým vodcom sa stal brat Tibor Gero Tarzan (do januára 2001). Súčasným vodcom oblasti je od februára 2014 brat Tomáš Tkáč Uzol.

ČÍTAŤ VIAC O HISTÓRII OBLASTI...

Poslanie oblasti

Každá skautská oblasť má svoju právnu subjektivitu a jej hlavným zmyslom je rozvíjať skauting a šíriť skautskú myšlienku v zverenom regióne, podporovať existujúce zbory a oddiely, ale aj napomáhať zakladaniu nových zborov v lokalitách, kde sú na to vhodné podmienky. Dôležitou a dlhodobo dobre fungujúcou úlohou oblasti je zabezpečovanie základného vzdelávania pre oddiely. Ide tu hlavne o radcovské kurzy, kurzy prvej pomoci, alebo kurzy účtovníctva a administratívy, ktoré sú nevyhnutné pre zdravú existenciu každého zboru. Oblasť by tiež mala viac podporovať vzdelávanie dospelých členov skautingu.

Najdôležitejšie otázky a problémy súvisiace s fungovaním a rozvojom skautingu v rámci oblasti sa riešia a rozhodujú na oblastnom zhromaždení, kde sa aj volí vodca oblasti a členovia oblastnej rady. Hlavným výkonným orgánom oblasti je oblastná rada, ktorá sa zvyčajne volí každé tri roky. Tá potom koordinuje, aj prostredníctvom činovníkov zborov, najmä spoločne naplánované oblastné projekty a akcie. Schádza sa minimálne štyrikrát za rok. Oblastná rada v spolupráci so skúsenými skautskými činovníkmi by mala koordinovať a podnecovať vzájomnú spoluprácu medzi zbormi a oddielmi v oblasti. Jednou z ciest sú aj spoločné oblastné projekty, ktoré sa každoročne vytvárajú a predkladajú na posúdenie Ústrediu Slovenského skautingu. A na základe ktorých oblasť dostáva podstatnú časť financií na zabezpečenie oblastných projektov a akcií.

Aktívne zbory v oblasti

Dnes v rámci Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu existujú a aktívne pracujú tieto zbory a oddiely:

 • 8. zbor Veľká Medvedica, Bošany
 • Skautský oddiel Nitrianska Blatnica
 • 23. zbor Nitrava, Nitra
 • 1. skautský oddiel Alfy a Omegy, Cabaj-Čápor (patrí pod 23. zbor)
 • 26. zbor sv. Cyrila a Metoda, Výčapy-Opatovce
 • 41. zbor T. G. Masaryka, Topoľčianky
 • 1. skautský oddiel Hok-A-Taka, Topoľčianky
 • 1. oddiel Túlavej topánky, Horná Kráľová (patrí pod 41. zbor)
 • 2. oddiel Buen Camino Volkovce (patrí pod 41. zbor)
 • 44. zbor Egreše, Nitra
 • 45. zbor Posledného spojenectva, Veľké Zálužie
 • Skautský oddiel Kolíňany (patrí pod 45. zbor)
 • Skautský oddiel Erebor Banská Štiavnica (patrí pod 45. zbor)
 • 114. zbor, Ivánka pri Nitre
 • 144. zbor Posolstva B. P., Vráble

ZOBRAZIŤ KONTAKTY NA ZBORY V OBLASTI...

Spracoval Rastislav Lukáč Orol
(december 2015)

Sídlo oblasti

Na Hôrke 30
949 11 Nitra

Základné kontakty

Mobil:
0904 208 169
E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ZOBRAZIŤ VŠETKY KONTAKTY

Korešpondenčná adresa oblasti

Malá Urbankova 811
951 35 Veľké Zálužie