23. zbor Nitrava Nitra

V sobotu, 8. novembra 2014 sa v našich klubovniach na Hôrke uskutočnila oslava okrúhleho 20. výročia od založenia nášho skautského zboru. Na oslave sme si pripomenuli časy minulé, oživili sme spomienky, ktoré sú v nás hlboko ukryté a strávili sme spolu vzácne chvíle v kruhu tých, čo sa akokoľvek pričinili k tomu, aby sme mohli tento sviatok osláviť.

Bola to mimoriadna akcia, na ktorej účastníkov čakali voľné diskusie na témy a udalosti, ktoré sa zapísali do života zboru. Rozprávali sme sa aj o ďalších snoch a víziách do budúcnosti a samozrejme nechýbali ani drobné aktivitky, ako napríklad spomienkové premietanie spojené s premietaním fotiek z tohtoročného tábora Vyčoma 2014.
Na podujatí zaznelo aj krátke zhodnotenie činnosti zboru od roku 1994, ktoré spracoval brat Gandhi a ktoré si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch...

Rok 1994

Bolo krásne leto a skauti prežívali tie najkrajšie chvíle v stanovom tábore na Skýcove Rakove. Popri rôznych hrách a výpravách do prírody sa im v hlavách zrodila pozitívna myšlienka. Tretí oddiel skautov rovnako, ako tretí oddiel skautiek narástli v počte členov natoľko, že spĺňali podmienky utvorenia samostatného zboru. K osamostatneniu ich viedla aj nespokojnosť s tak veľkým zborom, v ktorom pociťovali nedostatok voľnosti pre svoje zámery.

Myšlienka sa stretla s pochopením aj u okresného vodcu JUDr. Turi-Nagya, ktorý privítal túto iniciatívu. V Nitre vtedy bol iba jeden skautský zbor, ktorý príliš narástol, čo neprispievalo ku kvalite jeho vedenia. So súhlasom okresného vodcu vznikol 3. zbor skautov a skautiek v Nitre, ktorého zakladateľmi sa stali Ivor Svetlanský a Blanka Wachalová. Za zborového vodcu bol zvolený Ivor Svetlanský Jacho.

Pod jeho vedením táborili skauti a skautky 3. zboru v roku 1994 na Modoši.

Rok 1995

V roku 1995 vystriedala Ivora vo funkcii zborového vodcu Blanka Wachalová, ale iba krátko, ako vysokoškoláčka. Skauti si po nej vybrali a zvolili za vodcu oldskauta Viliama Dokupila - Gandhího, ktorý dodnes úspešne prekonáva s kolektívom zborovej rady všetky dobré i zlé chvíle rozvoja zboru. Za hodnotených 20 rokov (1994-2014) sa členstvo vystriedalo v rozsahu asi štyroch generácií a z pôvodných členov dnes evidujeme iba dvoch. Je to zborový vodca Viliam Dokupil a Marian Benc – Žiletka.

Zbor začínal v klubovni na Samovej ulici číslo 8, budovu ale získal pôvodný majiteľ, tak zbor musel hľadať riešenie. Pomohol brat okresný vodca Turi-Nagy a dvaja oldskauti, Petkeš a Urík, ktorí obstarali od biskupstva do prenájmu miestnosti na Malej ulici č. 2. Tu čakala na skautov práca, bolo treba opraviť opotrebované priestory. Klubovňa ale postrádala sociálne vybavenie a vodu. Zborový vodca preto pokračoval v riešení situácie čo sa mu podarilo až v roku 2008. Získal do prenájmu devastované priestory Na Hôrke od primátora za nájomné 1 € ročne. Znova museli skauti priložiť ruky k dielu a konečne získali vyhovujúce priestory.

Počet členov zboru sa pohyboval spočiatku okolo 45 až 60, no zlepšené podmienky klubovne umožnili nárast členov na 100 až 110. Zlepšené podmienky umožnili rozvinúť prácu družín tak, že voľnočasové výpravy a podujatia sa rozvinuli na vyše 30 za rok a stanové tábory získali úplnú táborovú výstroj na 16 dní pre 55 účastníkov. Toto sa s malou klubovňou dosiahnuť nedalo.

Skauting prechádzal úpravami organizácie. Bol zavedený systém číslovania zborov. Nášmu zboru sa ušlo číslo 23 a pretože pôsobí v starodávnej historickej Nitre, vybrali sme preň meno NITRAVA, ktoré mesto malo v deviatom storočí.

V rámci ďalšej legalizácie sme obdržali v roku 1999 právnu subjektivitu a štatutára. Týmto sa zbor skautingu stal právnickou osobou, tak ako všetky podniky v rámci štátu. Vo funkciách zboru sa prejavili najschopnejší skauti a skautky, ktorých si zbor vychoval.

Boli to títo skauti a skautky, ktorí sa zaslúžili o rozvoj zboru:

Bahelka Tomáš, Benc Marián, Benčík Tomáš, Berka Michal, Fusek Marian, Galo Mário, Haľama Michal, Hrobár Matej, Jakubík Jakub, Koppal Marian, Krajčír Róbert, Kubiš Václav, Lukáč Ondrej, Manica Michal, Molnár Roman, Moravčík Juraj, Potocký Peter, Rukovanský Erik, Schmidt Peter, Svetlanský Ivor, Szekeres Matej, Turček Roman, Uher Ľuboš, Uher Brian, Vereš Martin, Zabák Andrej...

Títo činovníci boli zárukou pravidelných družinových schôdzí, voľnočasových aktivít a stanových táborov.

Každoročne poriadali tieto akcie:
 • Biela stopa
 • Deň sesterstva
 • Privítanie jari
 • Slávnosť sv. Juraja patróna skautov
 • Deň matiek
 • Chalenge day
 • MDD
 • Stanový tábor
 • Jesenný pobyt v prírode
 • Pamiatku zosnulých
 • Mikulášske stretnutie
 • Vianočné posedenie
 • Betlehemské svetlo
 • viac denné pobyty na Gandhiho ranči Velký Cer a rôzne výpravy a športové hry a súťaže...
Letné stanové tábory v trvaní 16 dní poriadali striedavo na vybraných miestach:
 • 1994 Modoš
 • 1995 Hodruša
 • 1996 Jasenové
 • 1997 Hodruša
 • 1998 Halič
 • 1999 Hodruša
 • 2000 Modoš
 • 2001 Cibajky
 • 2002 Jasenové
 • 2003 Modoš
 • 2004 Hrochoť
 • 2005 Vyčoma Raková
 • 2006 Cibajky
 • 2007 Modoš
 • 2008 Jasenové
 • 2009 Cibajky
 • 2010 Modoš
 • 2011 Vyčoma
 • 2012 Cibajky
 • 2013 Modoš
 • 2014 Raková

Bohatý dobrodružný program táborov bol často doplňovaný skladaním Nováčikovskej skúšky, skautského sľubu a plnením odboriek, čím bol program doplňovaný o ďalšie znalosti a kvalifikáciu členov. Okrem obvyklého pútavého programu je potrebné spomenúť aj 100. výročie založenia skautingu, ktoré sme oslávili 1.8.2007 pri východe slnka na Inovci a 100 rokov skautingu na Slovensku, ktoré sme oslávili na tábore v roku 2013.

Na záver ešte spomenieme nevydarenú dvojročnú snahu založiť skauting v Golianove a Branči a naopak úspešný rozvoj skautingu v Cabaji-Čápore, kde výrazne pomohol brat Roman Molnár Omo.

Bohatá je fotodokumentačná aktivita našich členov, s ktorou sa budeme zaoberať v rámci dnešného programu 20 rokov 23. zboru NITRAVA a v diskusii.

Dovoľte ešte, aby sme v závere poďakovali tým našim členom, ktorí sa podielali na založení zboru a jeho úspešných 20 rokov činnosti.

Viliam Dokupil Gandhi
bývalý vodca zboru a nitrianskej oblasti

znak 23. zboru

Tags: 23. zbor

Sídlo oblasti

Na Hôrke 30
949 11 Nitra

Základné kontakty

Mobil:
0904 208 169
E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ZOBRAZIŤ VŠETKY KONTAKTY

Korešpondenčná adresa oblasti

Malá Urbankova 811
951 35 Veľké Zálužie