Moje spomienky na novodobú históriu našej skautskej oblasti

Tento text sa nesnaží pojednávať o úplnej časovej línii, ktorá ohraničuje skautské činy na území mesta Nitry a jej blízkeho okolia, ale je len krátkou a neúplnou osobnou pamäťou terajšieho oblastného vodcu, ktorý začal skautovať v roku 1998.

Stručná novodobá história Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu Nitra

V osobných spomienkach sa mi uchovali mená troch vodcov oblasti:

 • brat Eskimo - Martin Mihok
 • sestra Hrdza - Mária Kováčiková
 • brat Gándhí - Viliam Dokupil

Každý z nich predstavuje nedávnu etapu v živote Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu, každý z nich mal svoje dary, ktorými sa snažil a snaží o uchovanie a zveľadenie skautského života na historickom území pôsobenia sv. Cyrila a Metoda.

Brat Eskimo výborne rozširoval skautské myšlienky v podobe zakladania nových oddielov a zborov do obcí a miest, kde dovtedy skauting neexistoval. Pečať jeho pôsobenia je hlboká a dobrá, stále v ňom máme príklad horiaceho ohňa skautského ducha a entuziazmu.

Sestra Hrdza bola vodkyňou, ktorá sa vyznačovala precíznosťou v organizovaní oblastných záležitostí a vkladala do svojich skutkov celé svoje srdce. Doteraz v nej mám vzor v tom, ako sa skautský vodca nemá spoliehať iba na pomoc druhých a viesť len slovom, lež skutkom a svojim príkladom podnecovať činorodosť svojich skautských bratov a sestier.

Brat Gándhí je veľkou kapitolou oblastných skautských dejín a to nielen v krátkej histórii ostatných 17 rokov, ale - dovolím si to tvrdiť - aj všetkého skautského, čo sa na tomto mieste udialo.

V čase krátko pred rokom 2009 bola realizovaná snaha Náčelníctva Slovenského skautingu o prečistenie stojatých vôd v činnosti skautských oblastí a o preverenie opodstatnenosti jestvovania týchto inštitúcií. Takýmto spôsobom napríklad zanikla Trenčianska oblasť a doteraz nebola obnovená. Skautská oblasť kniežaťa Pribinu v tomto čase tiež patrila medzi oblasti, ktorých činnosť bola vo veľkej miere iba formálna.

Na jar 2009 sa riešila otázka, či má Skautská oblasť kniežaťa Pribinu pokračovať vo svojej činnosti

Na jar roku 2009 sa uskutočnilo oblastné zhromaždenie Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu za účasti predstaviteľov ústredia Slovenského skautingu s hlavným cieľom nájsť odpoveď na základnú otázku: Má Skautská oblasť kniežaťa Pribinu pokračovať vo svojej činnosti? Navrhovaných možností pre odpoveď bolo niekoľko:

 • a) zrušenie skautskej oblasti
 • b) prerušenie činnosti skautskej oblasti na neurčito
 • c) pokračovanie aktívnej činnosti skautskej oblasti

Všetko viac-menej vo všeobecnej zhode smerovalo k rozhodovaniu medzi zrušením oblasti a jej uspaním, t.j. prerušením činnosti na dobu neurčitú s možnosťou obnovenia všetkých aktivít. Brat Gándhí bol v tomto bode proti dvom navrhovaným možnostiam a presadil, aby oblasť zostala aktívna. Po odhlasovaní tohto návrhu sa začala diskusia o novom oblastnom vodcovi. Brat Gándhí zobral na seba jarmo zodpovednosti a stal sa oblastným vodcom. Podľa môjho názoru by bez jeho vedenia naša oblasť v súčasnosti pravdepodobne neexistovala.

Obdobie po roku 2009

V čase, keď bol vodcom oblasti brat Gándhí, začala oblasť znovu plniť svoje základné poslanie, ktorým je byť pre zbory v jej pôsobnosti miestom stretnutia a vzájomnej komunikácie a poskytovať základný servis v podobe vzdelávacích kurzov a podpory činnosti pre jednotlivé skautské zbory.

Medzi rokmi 2011 - 2012 požiadal o prijatie do Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu 8. zbor Veľká Medvedica z Bošian, ktorý bol síce historicky súčasťou Trenčianskej oblasti, ale z dôvodu jej zrušenia bol fakticky zborom bez príslušnosti k oblasti. Jedným z dôležitých faktorov bola určite aj osoba dnes už v blahej pamäti spomínaného nitrianskeho kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorý v mladosti skautoval práve v Bošanoch a v ktorom mal skauting dôležitú osobnosť verejného života.

Takýmto spôsobom naša oblasť získala okrem nového zboru aj vzácneho človeka - toho času nositeľa najvyššieho skautského vyznamenania Strieborného vlka - brata Johnyho - Pavla Škvareninu. Neskôr sa významnou mierou pričinil o výrazné zlepšenie kvality vzdelávania a ekonomického riadenia oblasti.

Skautské zbory a oddiely v súčasnosti

V súčasnosti v rámci oblasti jestvujú a aktívne pracujú nasledovné skautské zbory a oddiely:

 • 8. zbor Veľká Medvedica Bošany s oddielom Nitrianska Blatnica
 • 23. zbor Nitrava Nitra s oddielom Cabaj - Čápor
 • 26. zbor sv. Cyrila a Metoda Výčapy - Opatovce
 • 41. zbor T. G. Masaryka Topoľčianky s oddielmi Volkovce a Kľačany
 • 44. zbor Nitra
 • 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie s oddielmi Banská Štiavnica a Kolíňany
 • 144. zbor Posolstva B.P.-ho Vráble

Oblastná rada aktuálne pracuje v zložení:

 • brat Uzol, Tomáš Tkáč zo 45. zboru - oblastný vodca
 • sestra Emtí, Monika Tóthová z 26. zboru - zástupkyňa oblastného vodcu
 • brat Johny, Pavel Škvarenina z 8. zboru - inštruktor oblasti
 • brat Zubadlo, Ján Murín z 45. zboru - člen oblastnej rady zodpovedný za rozvoj oblasti
 • brat Ičo, Matúš Papranec z 8. zboru - ekonóm oblasti
 • brat Fantagíro, Juraj Húdik zo 144. zboru - duchovný asistent oblasti
 • brat Jastrab, Daniel Blažko z 23. zboru - zodpovedný za komunikáciu s verejnosťou a fundraising
 • brat Orol, Rastislav Lukáč z 23. zboru - predseda historickej komisie oblasti

Dôležitými členmi oblasti sú aj naši kňazi: brat Inky, Miloš Pikala zo 45. zboru, brat Peter Patúc zo 41. zboru a brat Marek Ďurás zo 45. zboru.

Títo všetci a spolu s nimi všetci zboroví a oddieloví vodcovia so svojimi radcami dnes pracujú na tom, aby skauting v Nitre a jej okolí rástol a napredoval vo výchove mladých ľudí a v plnení svojho poslania.

Tomáš Tkáč Uzol
vodca oblasti

vlajka oblasti

Sídlo oblasti

Na Hôrke 30
949 11 Nitra

Základné kontakty

Mobil:
0904 208 169
E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ZOBRAZIŤ VŠETKY KONTAKTY

Korešpondenčná adresa oblasti

Malá Urbankova 811
951 35 Veľké Zálužie