skautská Oblasť kniežaťa Pribinu

Skautská oblasť je združením zborov, niekedy aj samostatných oddielov, v určitom regióne Slovenska. Teritórium a ani názov oblasti sa nemusí zhodovať s územím a názvom niektorého nášho samosprávneho kraja. Máme napríklad Východoslovenskú skautskú oblasť, v ktorej sa združili zbory a oddiely z Prešovského aj Košického kraja. Väčšina ostatných zborov z týchto krajov, ktoré pochádzajú z územia Spiša, je združená v Podtatranskej skautskej oblasti.

Naša Skautská oblasť kniežaťa Pribinu združuje prevažne zbory z územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výnimku predstavuje 8. zbor z Bošian, pretože obec Bošany patrí územnosprávne do okresu Partizánske, ktorý je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Naša oblasť vznikla hneď v prvej vlne zakladania skautských oblastí a síce v roku 1998. Jej prvým vodcom sa stal brat Tibor Gero Tarzan (do januára 2001). Súčasným vodcom oblasti je od februára 2014 brat Tomáš Tkáč Uzol.

ČÍTAŤ VIAC O OBLASTI...

ČÍTAŤ VIAC O HISTÓRII OBLASTI...

Zbory v našej oblasti

V Oblasti kniežaťa Pribinu aktuálne pracuje 8 zborov, v ktorých pracuje viac ako 25 skautských oddielov.

Tomáš Tkáč

Tomáš Tkáč


Oblasť
kniežaťa Pribinu

O OBLASTI

Monika Tóthová

Monika Tóthová


26. zbor
sv. Cyrila a Metoda

Výčapy-Opatovce

O ZBORE

Dominik Moravčík

Dominik Moravčík


45. zbor
Posledného spojenectva

Veľké Zálužie

O ZBORE

Hana Bugelová

Hana Bugelová


44. zbor Egreše
Nitra

O ZBORE

Roman Molnár

Roman Molnár


1. Skautský oddiel (23. zbor)
Alfy a Omegy

Cabaj-Čápor

O ODDIELI

   

Juraj Húdik

Juraj Húdik


144. zbor
Posolstva B. P.

Vráble

O ZBORE

Eva Siklienková

Eva Siklienková


41. zbor
T. G. Masaryka

Topoľčianky

O ZBORE

Marián Benc

Marián Benc


23. zbor Nitrava
Nitra

O ZBORE

Ján Vencel

Ján Vencel


1. oddiel (41. zbor)
Túlavej Topánky

Horná Kráľová

O ODDIELI

Štefan Dudák

Štefan Dudák


oddiel (45. zbor)
Banská Štiavnica

O ODDIELI

Knieža Pribina

Z histórie oblasti
Kniežaťa Pribinu

Tento text sa nesnaží pojednávať o úplnej časovej línii, ktorá ohraničuje skautské činy na území mesta Nitry a jej blízkeho okolia, ale je len krátkou a neúplnou osobnou pamäťou terajšieho oblastného vodcu, ktorý začal skautovať v roku 1998.

Sídlo oblasti

Na Hôrke 30
949 11 Nitra

Základné kontakty

Mobil:
0904 208 169
E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ZOBRAZIŤ VŠETKY KONTAKTY

Korešpondenčná adresa oblasti

Malá Urbankova 811
951 35 Veľké Zálužie