Slovenský skauting

Skautská oblasť kniežaťa Pribinu Nitra

Sídlo oblasti

Na Hôrke 30
949 11 Nitra

Korešpondenčná adresa oblasti

Malá Urbankova 811
951 35 Veľké Zálužie
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 36098221
DIČ: 2021663842
NIE sme platcom DPH.

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4220248313/3100 (účet pre poplatky, finančnú podporu, dary, dotácie…)
IBAN: SK5031000000004220248313
SWIFT: LUBASKBX

Skautské zbory v oblasti Kniežaťa Pribinu

Skautské zbory v oblasti Kniežaťa Pribinu

názov zboru adresa zboru zborový alebo
oddielový vodca
e-mail / mobil web zboru
8. zbor
Veľká Medvedica

Bošany
Štefánikova 163
956 18 Bošany
Ing. Roman Moravčík Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
038 / 542 72 90
 
  skautský oddiel
Nitrianska Blatnica
č.d. 393
956 05 Nitrianska Blatnica
Eduard Kollár Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0910 388 692
 www.skauti.blatnica.szm.com
23. zbor
Nitrava

Nitra
Dunajská 3
949 01 Nitra
Ing. Marian Benc Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0911 999 977
 www.nitrava.sk
  1. skautský oddiel
Alfy a Omegy

Cabaj-Čápor
951 17, Cabaj - Čápor Roman Molnár Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0907 748 981
 www.alfyaomegy.sk
26. zbor
svätých Cyrila a Metoda

Výčapy-Opatovce
Výčapy - Opatovce 200
951 44 Výčapy - Opatovce
JUDr. Jana Tóthová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0907 579 611
 www.26zbor.sk
41. zbor
T. G. Masaryka

Topoľčianky
korešpondenčná adresa: Mládeže 11
953 01 Zlaté Moravce
adresa sídla zboru: Mlynská 3
951 93 Topoľčianky
Eva Siklienková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0907 683 478
 
  1. oddiel
Hok-A-Taka

Topoľčianky
sídlo: Kollárova 35
953 01 Zlaté Moravce
Jakub Struk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0908 357 675
 
  2. oddiel
Buen Camino
Volkovce
Pekárenská 17
951 87 Volkovce
Blažena Kozolková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0910 510 865
 
  1. oddiel
Túlavá Topánka

Horná Kráľová
Hlavná 463
951 32 Horná Kráľová
Ján Vencel Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0903 384 500
 
45. zbor
Posledného spojenectva

Veľké Zálužie
Rapatská 931
95135 Veľké Zálužie
Dominik Moravčík Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0948 707 141
 www.spojenectvo.sk
  skautský oddiel
Banská Štiavnica
  Štefan Dudák Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0904 877 093
 www.spojenectvo.sk
  skautský oddiel
Kolíňany
RFÚ, Cintorínska ul.
951 78 Kolíňany
Marek Ďurás Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
037 / 631 62 21
 www.spojenectvo.sk
44. zbor
Egrešov

Nitra
Jedlíková 13
949 01 Nitra
Hana Búgelová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0904 545 741
 
114. zbor
Ivanka pri Nitre
Beňadikova 930/1
951 12 Ivanka pri Nitre
Peter Zaťko Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0910 999 195
 
144. zbor
Posolstva B.P.

Vráble
Hlavná 1221
952 01 Vráble
Juraj Húdik Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0905 876 818
 www.144zbor.webnode.sk

Oblastná rada

Oblastná rada

Oblastná rada je hlavným výkonným orgánom každej skautskej oblasti. Schádza podľa potreby, ale minimálne štyrikrát do roka. Prostredníctvom svojich členov a činovníkov zborov koordinuje hlavne spoločne naplánované oblastné projekty a akcie, podnecuje vzájomnú spoluprácu medzi zbormi a oddielmi v oblasti a tiež sa snaží rozširovať skautskú myšlienku prostredníctvom zakladania nových oddielov.

Oblastné projekty a akcie sú aj hlavnými položkami v rozpočte oblasti, ktorého zostavenie a schválenie má v právomoci oblastná rada. Rada následne po skončení kalendárneho roka vypracúva výročnú správu kde sú nielen informácie o hospodárení oblasti, ale aj zhodnotenie činnosti za minulý rok.

Oblastná rada by mala podieľať na zvyšovaní odborného skautského vzdelávania, najmä vodcov oddielov a radcov družín, ale aj iných činovníkov zborov a oddielov v oblasti. Preto sa skoro každoročne organizujú radcovské kurzy, kurzy prvej pomoci alebo kurzy účtovníctva a administratívy.

Jednou z dôležitých úloh oblastnej rady a jej vedenia je udržiavanie kontaktov a komunikácia s obecnými alebo regionálnymi samosprávami, inými mládežníckymi organizáciami alebo inými právnickými subjektmi pôsobiacimi na území oblasti. Súvisí to nielen s udržiavaním povedomia o skautingu, ale aj s hľadaním nových zdrojov financovania skautských projektov a činnosti skautských zborov a oddielov.

Oblastná rada Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu aktuálne pracuje v tomto zložení

aktualizované v decembri 2015
meno a priezvisko skautské meno zbor e-mail mobil funkcia
Tomáš Tkáč Uzol 45. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0904 208 169 oblastný vodca
Monika Tóthová Emtí 26. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   zástupkyňa oblastného vodcu
Pavel Škvarenina Johny 8. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0905 843 433 inštruktor oblasti
Ján Murín Zubadlo 45. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   člen oblastnej rady zodpovedný za rozvoj oblasti
Matúš Papranec Ičo 8.     ekonóm oblasti
Juraj Húdik Fantagiro 144. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903 399 735 duchovný asistent oblasti
Daniel Blažko Jastrab 23. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0905 720 524 komunikáciu s verejnosťou a fundraising
Rastislav Lukáč Orol 23. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0944 371 312 predseda historickej komisie oblasti

Dôležitými členmi oblasti sú aj naši kňazi: brat Inky, Miloš Pikala zo 45. zboru, brat Peter Patúc zo 41. zboru a brat Marek Ďurás zo 45. zboru.

Títo všetci a spolu s nimi všetci zboroví a oddieloví vodcovia so svojimi radcami dnes pracujú na tom, aby skauting v Nitre a jej okolí rástol a napredoval vo výchove mladých ľudí a v plnení svojho poslania.

spracovali Tomáš Tkáč Uzol a Rastislav Lukáč Orol

Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať aj formulárom nižšie: