Čriepky z našej oblasti

 • V sobotu, 23.11.2013, oslavovali skauti 41. zboru T. G. Masaryka 100. výročie založenia skautingu na Slovensku.

 • Dve za sebou nasledujúce číslice, 25 a 26. Nedáva Vám to zmysel? :) Je to však jednoduchá matematika.

 • Služba, práca, skauting, príroda - slová ktoré azda najlepšie vystihujú projekt obnovy malého Šindolského jazierka.

 • Nitrianski skauti zo 44. zboru priniesli Betlehemské svetlo pre množstvo rodín.

 • Aj dnes sa nájdu deti, ktoré rady vymenia počítače, mobily a pohodlie domova za čas strávený v prírode v skautskom tábore.

 • Nitrianski skauti nelenia a pustili sa do verejnoprospešnej aktivity.

 • V septembri začal nielen školský ale aj náš skautský rok. My skauti sme ho začali akciou Otvorenie skautského roka.

 • Divadlo sme si užívali pod hviezdami, zababušení v dekách.

Lord Robert Baden-Powell

Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell lord of Gilwell
zakladateľ skautingu

"Každá vlna je úplne iná a jednoducho môže zaplaviť tvoj čln,
ak na ňu nenabehneš správne.
Všetko závisí na tvojej sústredenosti, odvahe a pohotovosti.“

Skauting (z angl. scouting < scout prieskumník < starofr. escoute < lat. auscultare= načúvať) je výchovné hnutie alebo systém mládeže zameraný na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Má výrazné filantropické, humanistické a kozmopolitné črty. Svoj výchovný zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa 7 prvkov: aktívny pobyt v prírode (turistika, táborenie, ochrana prírody), fungovanie v malých tímoch (družinový systém), prax, aktivity a hry namiesto teórie (učenie sa činnosťou), prítomnosť stabilných hodnôt (sľub a zákon), inšpirujúce a atraktívne libretá a námety pre činnosť (symbolický rámec), rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast (osobné napredovanie), priateľská pomoc dospelého.

Skauting využíva zmysel mladých ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vychováva ich aj v rôznych praktických zručnostiach, k pevnej vôli, dôveryhodnosti a čestnosti, tímovej práci, vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba a okolie, osobnej iniciatíve a pod.

V súčasnosti má vyše 36 miliónov členov vo všetkých krajinách sveta okrem 6 totalitných štátov.

Lord Robert Baden-Powell

Lord Robert Baden-Powell
zakladateľ skautingu

Home Icon 1
Home Icon 2
Home Icon 3
Home Icon 4
Home Icon 5
Home Icon 6
Widgetkit Popover Widget
3 listy ľalie

3 listy ľalie

tri body skautského sľubu

trojlístok v pozadí

trojlístok v pozadí

dievčatá a ženy v skautskom hnutí

páska svornosti

páska svornosti

symbol bratstva skautov celého sveta

 • 3 listy ľalie

  3 listy ľalie

  tri body skautského sľubu

 • trojlístok v pozadí

  trojlístok v pozadí

  dievčatá a ženy v skautskom hnutí

 • páska svornosti

  páska svornosti

  symbol bratstva skautov celého sveta

Demo

symbolika skautingu

skautská ľalia


Znak slovenských skautov zahŕňa ľaliu i trojlístok v pozadí. Tri listy ľalie pripomínajú tri body skautského sľubu. Stredný list zdobí magnetická strelka kompasu, ktorá ukazuje správnu celoživotnú cestu priamo vpred. Myšlienku, že skaut sa nemá za žiadnych okolností odchýliť od cesty dobra, dopĺňajú i dva postranné listy ľalie, ktoré sa stáčajú svojimi koncami ku stredu znaku. To znamená, že odchýlka od správnej cesty nevedie dopredu, ale naspäť. Páska svornosti obopínajúca ľaliu v strede je symbolom bratstva skautov celého sveta. Slovenskú ľaliu dopĺňa znak Slovenska - dvoj kríž na trojvrší.

viac o symbolike skautingu